ვაკანსიები

ვაკანსიები

ანგარიშსწორების სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 26-02-2024 ბოლო ვადა: 26-03-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • ტრანზაქციების დროულად დარეგისტრირება და განხორციელება Swift-ში, RTGS-ში და ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა პროგრამაში.
 • Alta Core სისტემაში გადარიცხვებთან და ინტერნეტ ბანკინგთან დაკავშირებული ოპერაციების დროული და ხარისხიანი ავტორიზაცია/კონტროლი/შემოწმება.
 • სახაზინო გარიგებებთან დაკავშირებული ოპერაციების დროული რეგისტრაცია,შესრულება, შემოწმება და კონტროლი.
 • ფრონტის თანამშრომლებისთვის ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა.
 • პროექტების მართვა, უშუალო ხელმძღვანელის დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების, ბიზნეს ადმინისტრირების, ეკონომიკის, ან მომიჯნავე დარგის მიმართულებით;
 • სავალდებულოა საბანკო სექტორში, ანგარიშსწორების მიმართულებით მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა.გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული;
 • სავალდებულოა SWIFT & RTGS პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება, სასურველია Alta-ს პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება.


ჩვენ გთავაზობთ:

 • თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ პროფესიული უნარები;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

IT ბიზნეს ანალიტიკოსი

გამოქვეყნდა: 22-02-2024 ბოლო ვადა: 22-03-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის შიდა სტეიკჰოლდერებთან ურთიერთობა, მათი ბიზნეს საჭიროებების, გამოწვევებისა და მიზნების იდენტიფიცირება და ანალიზი;
 • User Stories მომზადება;
 • ორგანიზაციაში არსებული ბიზნეს პროცესებისა და სისტემების შესწავლა და ანალიზი. ახალი ბიზნეს-პროცესების შემუშავებაში აქტიური ჩართულობა;
 • ბიზნეს საჭიროებების შესაბამისი გადაწყვეტების შემუშავება და მათი ტექნიკურ დავალებად გარდაქმნა;
 • გარე ვენდორებთან და ორგანიზაციის შიდა ტექნიკურ ჯგუფებთან ურთიერთობა. 
 • SDLC-ის (Software Development Life Cycle) პროცესში ჩართულობა და მონაწილეების საქმიანობის კოორდინაცია;
 • ტესტირების გეგმისა და ტესტირების სცენარების შედგენაში მონაწილეობა.
 • საჭიროების შემთხვევაში ახალი ვენდორებისა და IT სერვის მომწოდებლების შერჩევაში მონაწილეობის მიღება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია IT, ფინანსები ან მონათესავე სფერო);
 • SDLC-ის პრინციპების ცოდნა;
 • ბიზნეს პროცესების ანალიზისა და აღწერის გამოცდილება;
 • საფინანსო სექტორში და B6/LMS პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ბიზნეს პროცესების მოდელირების ხელსაწყოებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი.

უნარ-ჩვევები:

 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • ორგანიზებული და შედეგზე ორიენტირებული.
 • სწავლის და განვითარების სურვილი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას და მზარდ ანაზღაურებას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

უმცროსი შემფასებელი

გამოქვეყნდა: 19-02-2024 ბოლო ვადა: 18-03-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • უძრავი ქონების შეფასება შეფასებების საერთაშორისო ეთიკის სტანდარტების შესაბამისად;
 • უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა, ქონების წინასწარი ანალიზი, ბაზარზე არსებული ანალოგების მოძიება და შერჩევა, მინიმუმ სამი მსგავსი ანალოგის მოძიება და გამოყენება;
 • შეფასების ფორმის შევსება, საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა - მიღებული საბაზრო ღირებულების გონივრულობისთვის, საჭიროების შემთხვევაში, კორექტირება;
 • შეფასების დასკვნის ფორმირება, რომელშიც წარმოდგენილია შეფასების შედეგები, უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება, შეფასებასთან დაკავშირებული ანალიზი და დასაბუთება;
 • შესაბამისი ანგარიშგებების წარმოება, შესაბამის პირებთან მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • უფროსი შემფასებლის სხვადასხვა დავალებების შესრულება;
 • უშუალო ხელმძღვანელისგან მიღებული დავალებები;
 • გენერალური დირექტორისაგან მიღებული დავალებები.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების ან მსგავსი მიმართულებით;
 • სასურველია, სერტიფიცირება (უძრავი ქონების შეფასების IVS სტანდარტის შესაბამისად) 
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა, Excel-ის კარგად ცოდნა;
 • ანალიტიკური აზროვნება, დეტალებზე ორიენტირებულობა, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, კოლეგიალურობა და გუნდური მუშაობის უნარი, კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
 • თვითკრიტიკულობა, თვითმოტივირებულობა.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • განვითარების შესაძლებლობას;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - თბილისი

გამოქვეყნდა: 16-02-2024 ბოლო ვადა: 15-03-2024

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტს;
 • Fitpass მომსახურების კორპორატიული პაკეტით სარგებლობის შესაძლებლობას;
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას და მზარდ ანაზღაურებას;
 • დასაქმებულის საპენსიო შენატანი (2%) სრულად ფინანსდება კომპანიის მხრიდან.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით