პროდუქტები

სამომხმარებლო სესხი

 • "ემბისი"-ს სამომხმარებლო სესხი თქვენთვისაა თუ პირადი სურვილებისა და საჭიროებების დასაფინანსებლად თანხა გჭირდებათ.
   
 • სამომხმარებლო სესხის აღება "ემბისი"-ში 100,000 ლარამდე მოცულობით შეგიძლიათ.
   
 • "ემბისი"-ში შესაძლებელია მოითხოვოთ 20,000 ლარამდე სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე. 100,000 ლარამდე თანხის მიღებას კი შეძლებთ უძრავი ქონების საფუძველზე.
   
 • სამომხმარებლო სესხები გაიცემა ნებისმიერი სამომხმარებლო მიზნობრიობით. პროცედურები კი მარტივი და სწრაფია. 
   
 • კომპანია განიხილავს ნებისმიერი სახის საკრედიტო ისტორიას და შემოსავალს.
   
შეავსეთ განაცხადი
სამომხმარებლო სესხი

რა უპირატესობები აქვს "ემბისი"-ს სამომხმარებლო სესხს

"ემბისი"-ს სამომხმარებლო სესხის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა თქვენს საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული პირობებია. 

კომპანია ითვალისწინებს მომხმარებლის საჭიროებებს და გთავაზობთ:
 

 • სამომხმარებლო სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით: 2,000-დან 100,000 ლარამდე;
 • სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე: 500-დან 20,000 ლარამდე. 

თანხის მიღებას შეძლებთ მაშინაც თუ ხართ თვითდასაქმებული, გიფიქსირდებათ შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან, იღებთ გზავნილებს, ხელფასს, ფლობთ იჯარას და სხვა. 

მოკლედ, თუ მიზნების სწრაფად და მარტივად მიღწევა გსურთ, "ემბისი"-ს უნდა მიმართოთ.  
 

თანხის ნებისმიერი სამომხმარებლო მიზნობრიობით გამოყენების საშუალება;
დაფინანსების განხილვა ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის შემთხვევაში;
სხვადასხვა ტიპის შემოსავლების განხილვის შესაძლებლობა;
სხვა ორგანიზაციებიდან პორტირება და სესხების გაერთიანება;
გადახდის კლებადი, შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი;
გამარტივებული პროცედურები და მინიმალური დოკუმენტაცია;

რატომ უნდა ისარგებლოთ "ემბისი"-ს სამომხმარებლო სესხით


"ემბისი"-ში სამომხმარებლო სესხი ყოველთვის უკეთესი პირობებით გაიცემა!

 

 

 • ყოველთვის უკეთესი პირობები როგორც უძრავი ქონების საფუძველზე მიღებულ დაფინანსებაზე, ასევე სამომხმარებლო სესხებზე უზრუნველყოფის გარეშე;
 • პორტირებისა და სესხების გაერთიანების საშუალება ნებისმიერი საფინანსო ორგანიზაციიდან;
 • სამომხმარებლო სესხების ძირი თანხისა და პროცენტის ერთდროულად დაფარვის შესაძლებლობა;  
 • თქვენს შემოსავლებსა და სურვილებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი;
 • სესხის აღების მარტივი და სწრაფი პროცედურები.

რა დაგჭირდებათ სამომხმარებლო სესხის ასაღებად

ID ბარათი ან პასპორტი

საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება

უზრუნველყოფილი სესხისას შესაბამისი გარანტია

სამომხმარებლო სესხის მნიშვნელოვანი პირობები

სესხის ვალუტა
ლარი
სესხის მაქსიმალური მოცულობა
100,000 ლარი
სესხის მაქსიმალური ვადა
120 თვე
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული)
18.5%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
20.5%-დან
გაცემის საკომისიო
1%-დან
გირავნობის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი (გირავნობით უზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში)
113 ლარი
იპოთეკის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი (იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში)
76 ლარი
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო
0.1%
წინსწრების საკომისიო - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია:
6 თვემდე - 0%; 6-დან 12 თვემდე - 0,5%; 12-დან 24 თვემდე - 1%; 24 თვეზე მეტი - 2%

როგორ მივიღოთ სასურველი თანხა

შეავსეთ ონლაინ განაცხადი

ჩვენ დაგიკავშირდებით უახლოეს წუთებში

მობრძანდით ახლომდებარე ფილიალში

დამატებით რა უნდა იცოდეთ სამომხმარებლო სესხზე

სამომხმარებლო სესხი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპის სესხია. 

სამომხმარებლო სესხის აღებისას საფინანსო ორგანიზაცია ნაკლებ ყურადღებას გიმახვილებთ იმაზე, თუ რაში აპირებთ თანხის დახარჯვას, რადგან აღნიშნული ტიპის სესხები ძირითადად  მომხმარებლის პირადი სურვილებისა თუ საჭიროებების დაფინანსებას ემსახურება.

ამ მიმართულებით, ბაზარზე, ძირითადად 2 ტიპის შეთავაზებას შეხვდებით: სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე და სამომხმარებლო სესხი უძრავი თუ მოძრავი ქონების უზრუნველყოფით. 

სამომხმარებლო სესხით შეგიძლიათ დაიფინანსოთ ნებისმიერი ხარჯი - გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები, შეიძინოთ სასურველი ტექნიკა, გადაფაროთ მიმდინარე ვალდებულებები და სხვა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, სესხის აღებამდე, კარგად გაეცანით პროდუქტის მნიშვნელოვან პირობებსა და ხელშეკრულებას.