ონლაინ საჩივარი

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა http://www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 032 2 406 406

პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა

გაგზავნა