კორპორაციული პასუხისმგებლობა

პარტნიორი ორგანიზაციები

პარტნიორი ორგანიზაციები

"ემბისი" გახლავთ ისეთი ადგილობრივი და  საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, რომელთა პრიორიტეტს სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით მუშაობა წარმოადგენს: Global Compact, CSR Club, Georgian Pro Bono Network, UN Women, MFC, Smart Campaign.

ასევე, "ემბისი" გაწევრიანებულია ისეთ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში, რომელთა საქმიანობის სფეროს საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების მხარადაჭერა წარმოადგენს.

ჩვენი კომპანია, პარტნიორებთან ერთად, ორიენტირებულია ისეთ შედეგებზე, რომელიც პოზიტიურ ცვლილებებს მოუტანს საქართველოსა და მის მოსახლეობას.