კომპანიის შესახებ

✔  მისია:

მისო "მიკრო ბიზნეს კაპიტალის" მისიაა მცირე მეწარმეების და ფერმერების განვითარებისა და წარმატებისთვის შესაძლებლობების შექმნა, მათი  ფინანსური სტაბილურობის ხელშეწყობა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების გზით.


✔  მიზანი:

ჩვენი მიზანია მცირე მეწარმეებზე და ფერმერებზე მორგებული და მათთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური სერვისების შეთავაზება, მომხმარებლებთან გრძელვადიანი, გამჭვირვალე და ურთიერთმომგებიანი  თანამშრომლობის ჩამოყალიბება.


✔ ღირებულებები:

  • გამჭვირვალობა
  • პასუხისმგებლობა
  • პარტნიორობა
  • ეთიკური კორპორაციული მართვა
  • ინოვაცია