აუდიტორული დასკვნა

ყველა
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2021

წლის აუდიტორული დასკვნა

2020

წლის აუდიტორული დასკვნა

2019

წლის აუდიტორული დასკვნა

2018

წლის აუდიტორული დასკვნა

2017

წლის აუდიტორული დასკვნა

2016

წლის აუდიტორული დასკვნა

2015

წლის აუდიტორული დასკვნა

2014

წლის აუდიტორული დასკვნა