ფულადი გზავნილები

მარდი

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 3.0729
1 EUR 3.6190

ვალუტის კონვერტაცია