ფულადი გზავნილები

მარდი

MBC განაკვეთები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
100 RUB
ვალუტა
1 USD 2.8228
1 EUR 2.759
100 RUB 4.8212

კალკულატორი

მარდი

მინიმუმ 5 GEL, USD, EUR

GEL, USD, EUR