2 50 50 02

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 12.06.2018 06.07.2018
ავტო დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 12.06.2018 06.07.2018
უმცროსი .NET დეველოპერი თბილისი 11.06.2018 29.06.2018
გარე გაყიდვების აგენტი თბილისი რუსთავი გურჯაანი ბათუმი 07.06.2018 29.06.2018
ბუღალტერი თბილისი 07.06.2018 29.06.2018
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი ზუგდიდი 07.06.2018 29.06.2018
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი თბილისი 07.06.2018 29.06.2018
აგრო ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი რუსთავი ქუთაისი გურჯაანი ბათუმი ზუგდიდი 07.06.2018 29.06.2018
ქოლ ცენტრის ოპერატორი თბილისი 14.05.2018 25.06.2018
30.11.-0001 ---
30.11.-0001 ---