2 50 50 02

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი რუსთავი 10.12.2018 10.01.2019
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 10.12.2018 10.01.2019
მმართველობითი ანგარიშგების სპეციალისტი თბილისი 10.12.2018 10.01.2019
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი გურჯაანი 10.12.2018 10.01.2019