2 50 50 02

სერვის ცენტრის მენეჯერი თბილისი 15.08.2018 14.09.2018
სალაროს უფროსი თბილისი 15.08.2018 14.09.2018
იურიდიული ჯგუფის იურისტი თბილისი 15.08.2018 14.09.2018
საცალო და საკასო ოპერაციების კონტროლის სპეციალისტი 15.08.2018 14.09.2018
მარკეტინგის მენეჯერი თბილისი 31.07.2018 24.08.2018