2 50 50 02

სავალუტო ბაზრის თრეიდერი თბილისი 21.11.2017 ---
სერვის ცენტრის მენეჯერი თბილისი 06.11.2017 ---
სერვის ცენტრის მენეჯერი ქუთაისი 12.10.2017 ---
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი, რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი 09.10.2017 ---
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი ქუთაისი 09.10.2017 ---
დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი, ქუთაისი 09.10.2017 ---
სტაჟირება თბილისი,რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი 20.07.2017 ---
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი თბილისი 20.07.2017 ---
მოლარე თბილისი,რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი 20.07.2017 ---
გარე გაყიდვების ოფიცერი თბილისი,რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი 20.07.2017 ---
სესხის ოფიცერი თბილისი,რუსთავი, ბათუმი,ქუთაისი 20.07.2017 ---