2 50 50 02

ქოლ ცენტრის ოპერატორი თბილისი 20.04.2018 10.05.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 18.04.2018 30.04.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი რუსთავი 18.04.2018 30.04.2018
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი თბილისი 18.04.2018 30.04.2018
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი თბილისი 11.04.2018 30.04.2018
სერვის ცენტრებში საკრედიტო პროცესების წარმართვის სპეციალისტი 11.04.2018 30.04.2018