2 50 50 02

მოლარე რუსთავი 14.02.2018 28.02.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი რუსთავი 14.02.2018 09.03.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი ქუთაისი 14.02.2018 09.03.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი ბათუმი 14.02.2018 09.03.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 14.02.2018 09.03.2018
გარე გაყიდვების აგენტი თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი 14.02.2018 09.03.2018