2 50 50 02

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი ბათუმი ზუგდიდი გურჯაანი 08.11.2018 07.12.2018
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი ზუგდიდი 08.11.2018 20.11.2018
პრობლემური სესხების მართვის ჯგუფის უფროსი თბილისი 08.11.2018 16.11.2018
უძრავი და მოძრავი ქონების შემფასებელი თბილისი 08.11.2018 16.11.2018
საკრედიტო რისკების სპეციალისტი თბილისი 08.11.2018 16.11.2018
რეალიზატორი თბილისი 08.11.2018 16.11.2018